Brandstofadditief: MPM Complete Petrol System Cleaner: een "Must"

Wat doet MPM Complete Petrol System Cleaner?

Moderne (turbo) benzinemotoren zijn steeds vaker uitgerust met een direct brandstofinspuitsysteem. Een dergelijk systeem levert en een hoog vermogen en kan tegelijk voldoen aan de steeds strengere milieu-eisen.
Deze hoogwaardige brandstofinspuitsystemen zijn echter gevoelig voor vervuiling, waardoor storingen en schades kunnen ontstaan. De brandstofinjectoren van een moderne benzine motor kennen minuscule inspuitopeningen en zijn direct in de verbrandingskamer geplaatst. Op deze plek zijn deze injectoren blootgesteld aan zeer hoge temperaturen en druk. Op het moment dat een motor uitgeschakeld wordt, resteert er altijd nog enige brandstof in injectoren. Deze brandstofresten “verkolen” door de nog aanwezige hitte rondom de verbrandingskamer en laten hierbij steeds een minieme vervuiling achter op de injector. Dit proces herhaalt zich bij iedere motor start en -uitschakeling. Een dergelijke, zeer geleidelijke, vervuiling verstopt de minuscule inspuitopeningen van de injectoren en zorgt voor een onregelmatig brandstofinspuitpatroon.

Het is deze onregelmatigheid van de brandstofinspuiting, die storingen of schades oplevert, zoals niet stationair draaien, slechter starten, verhoogd brandstofverbruik, verlies aan vermogen en zelfs het zeer ongewenste effect ‘LSPI’.


Gevolgen LSPI


Het opbouwen van de vervuiling herhaalt zich iedere keer bij het uitschakelen van de motor. Bij moderne auto’s met een zogenaamd stop-start systeem dus heel vaak!

Bij indirect ingespoten benzinemotoren doet zich een vergelijkbaar proces voor, maar zijn het vooral de inlaatkleppen, die vervuilen. Hierdoor ontstaan er op den duur ook storingen omdat er geen optimale verbranding meer kan plaatsvinden.

Het toevoegen van de ‘MPM Complete Petrol System Cleaner’ aan de brandstof reinigt de vervuilde injectoren of inlaatkleppen. Het in aanraking komen met de injector of inlaatklep levert de reinigende werking, maar door haar aanwezigheid blijven deze delen ook schoon. Het grote voordeel hiervan is, dat op het moment dat de motor uitgezet wordt, de al aanwezige reiniger er voortdurend en direct voor zorgt dat de injector of klep schoon blijft.

Naast het reinigen en schoon houden van de injectoren en/ of de inlaatkleppen voorkomt het gebruik van ‘MPM Complete Petrol System Cleaner’ ook corrosie in het brandstofsysteem.

Bescherming tegen corrosie

‘MPM Complete Petrol System Cleaner’ bevat ook een zogenaamde ‘corrosie inhibitor’. Dit bestanddeel beschermt metalen delen tegen corrosie door vorming van een beschermlaag tussen de metalen en de brandstof. Zeker bij het gebruik van de moderne E10 brandstof biedt deze beschermlaag tegen corrosie een enorm voordeel. E10 brandstof verhoogt namelijk (helaas) de corrosie van de verschillende metalen.

Producteigenschappen:

 • Verwijdert vervuiling van brandstofinjectoren en/of inlaatkleppen en verbrandingsruimte en houdt deze hierna schoon.
 • Zorgt voor vermogensherstel
 • Zorgt voor lager brandstofverbruik
 • Helpt LSPI voorkomen
 • Helpt corrosie van brandstofsysteem voorkomen
 • Voorkomt onregelmatig draaien van de motor
 • Reduceert schadelijke emissies

MPM Complete Petrol System Cleaner kan gebruikt worden in alle 4-takt benzinemotoren in auto’s, motoren, boten, tuin- en parkmachines met of zonder katalysator. Dosering: 1x 250 ml op 40-60 liter benzine. Toevoegen bij de brandstof bij elke onderhoudsbeurt en daarnaast bij iedere 2000 km door de klant. Bij voorkeur in de brandstoftank gieten direct voor het tanken.


Art.no.: AD01250

Voor technische vragen:
Neemt u contact op met MPM Technical Support.

Samengevat:

Moderne (turbo) benzinemotoren worden steeds vaker uitgerust met een direct brandstofinspuitsysteem. De injectoren van deze systemen zijn zeer gevoelig voor vervuiling bij het gebruik van de huidige moderne brandstoffen met alle gevolgen van dien. Het gebruik van het ‘MPM Complete Petrol System Cleaner’ is een eenvoudige en zeer effectieve manier om vervuiling en corrosie in het brandstofsysteem te verwijderen en te voorkomen en dus storingen en schade te vermijden.

Tips voor in de werkplaats:

 • Vervuilde injectoren kunnen de oorzaak zijn van vele storingen, zoals slecht stationair draaien of slecht starten, verhoogde uitstoot, verhoogd brandstofverbruik en verlies aan vermogen.
 • Niet-optimale brandstofinspuiting kan ‘LSPI’ veroorzaken.
 • Ernstige motorschades, zoals zuigerschade, kan het gevolg zijn van LSPI ontstaan door vervuiling op de injectoren.
 • Slecht werkende katalysatoren kunnen het gevolg zijn van niet goed functionerende injectoren.
 • Vooral bij motoren met een ‘start-stop’ systeem ontstaat een versnelde vervuiling van de injectoren.
 • Voeg bij iedere beurt ‘MPM Complete Petrol System Cleaner’ aan de brandstof toe om schade of storingen te voorkomen.
 • Adviseer de klant na iedere 2.000 km ‘MPM Complete Petrol System Cleaner’ te gebruiken door dit toe te voegen aan de brandstof, bij voorkeur direct voor het tanken.
OEM News
MPM OEM Newsletter #12 - CS · 610,69 KB
MPM OEM Newsletter #12 - DE · 647,07 KB
MPM OEM Newsletter #12 - EL · 705,4 KB
MPM OEM Newsletter #12 - EN · 648,12 KB
MPM OEM Newsletter #12 - FR · 663,72 KB
MPM OEM Newsletter #12 - HU · 658,19 KB
MPM OEM Newsletter #12 - IT · 645,33 KB
MPM OEM Newsletter #12 - NL · 667,2 KB
MPM OEM Newsletter #12 - PL · 676,96 KB
MPM OEM Newsletter #12 - RO · 741,54 KB
MPM OEM Newsletter #12 - SK · 811,44 KB
MPM OEM Newsletter #12 - SR · 658,41 KB
MPM OEM Newsletter #12 - SV · 634,35 KB
MPM OEM Newsletter #12 - UK · 632,87 KB

MPM Nieuws

Sluiten