Wat u moet weten over benzine ‘E10’

Tankstations in Nederland met twee of meer tankinstallaties voor benzine zijn vanaf 1 oktober 2019 bij wet verplicht om bij minimaal de helft van hun vulpistolen de benzine brandstof ‘E10’ aan te bieden.

De andere helft blijft beschikbaar voor andere soorten benzine. In andere landen, zoals Frankrijk, België en Duitsland, wordt ‘E10’ brandstof al langere tijd aangeboden.

Samengevat:

 • E10 is een benzinesoort met 10% bio-ethanol.
 • E10 uitsluitend gebruiken in benzine auto’s die daar geschikt voor zijn.
 • Voor 90% van het moderne wagenpark van toepassing.
 • E10 biedt milieuvoordelen ten opzichte van de E5 benzine.
 • E10 kan leiden tot schade aan metalen, pakkingen, kunststoffen indien de auto langere tijd niet wordt gebruikt.
 • E10 bevat alcohol en is hygroscopisch.

Tips voor in de werkplaats:

 • Raadpleeg altijd originele instructieboekje van de auto over het gebruik van E10.
 • Let op schade aan metalen, rubbers en pakkingen bij auto’s die veelvuldig op E10 rijden.
 • Raadpleeg de website www.e10check.nl of het voertuig geschikt is voor het rijden op E10.
 • Auto’s welke langere tijd niet gebruikt worden wegzetten met E5 benzine of benzine zonder bio-ethanol.
 • Klachten over gestegen brandstofverbruik kunnen met het gebruik van E10 te maken hebben.

Wat is ‘E10’?

‘E10’ wordt verplicht gesteld omdat het deels uit ‘hernieuwbare’ energie bestaat en daarom helpt om automobiliteit milieuvriendelijker te maken. De standaard Euro 95 (E5) is hiermee grotendeels vervangen door de ‘E10’ brandstof. ‘E10’ is benzine waar maximaal 10% bio-ethanol aan is toegevoegd. De “E” staat voor ethanol, in dit geval alleen bioethanol. Bio-ethanol is een soort alcohol en wordt gemaakt uit bijvoorbeeld suiker, mais of tarwe. Tot 1 oktober 2019 bevatte Euro 95 in Nederland maximaal 5% bio-ethanol. ‘E10’ is dus alleen van toepassing voor auto’s met een benzinemotor!

Hoe herken ik ‘E10’?

‘E10’ is te herkennen aan de sticker op met ‘E10’ op het vulpistool. Daarnaast is het ook herkenbaar op de brandstofafgiftezuil.

Kan mijn auto op ‘E10’ rijden?

Ongeveer 90% van het West Europese wagenpark (benzinemotoren) kan zonder problemen op ‘E10’ brandstof rijden. Vooral oldtimers en youngtimers (auto’s van voor 1985) zijn meestal niet geschikt voor het rijden op ‘E10’. Of uw auto geschikt is voor ‘E10’ kunt u in vrijwel ieder land op specifieke websites nakijken. In Nederland is dat bijvoorbeeld op www.e10check.nl. Ook kunt u het instructieboek van de auto raadplegen.

Wat als mijn auto niet geschikt is voor ‘E10’?

Indien de auto niet geschikt is voor het rijden op ‘E10’ kunt een andere geschikte brandstof tanken, die nog steeds wordt aangeboden. Welke soort dit is, verschilt per merk en tankstation; vaak zijn dat de zogenaamde premium brandstoffen. Ook Superplus 98 is dan een optie.

Wat als ik ‘E10’ getankt heb terwijl mijn auto hiervoor niet geschikt is?

Indien u nog aan het tanken bent kunt u stoppen met tanken en de rest van de tank vullen met een andere, geschikte, benzine. Zit de tank vol dan is er nog geen paniek. Als de auto regelmatig gebruikt wordt, kunt u de brandstof gewoon op rijden en daarna weer de juiste brandstof tanken. Wanneer u de auto voor langere tijd wilt stallen dan is het raadzaam actie te ondernemen en de auto niet met ‘E10’ brandstof te stallen en de brandstof op te rijden.

Heeft ‘E10’ nadelen?

Ethanol is agressiever dan benzine voor zowel metalen als rubbers/kunststoffen en kan daardoor motoronderdelen, zoals pakkingen en afdichtingen aantasten. Daarnaast is de ethanol hygroscopisch (trekt water aan) waardoor het in sommige gevallen voor problemen kan zorgen. Advies is dan ook geen ‘E10’ te tanken, (ook al is de auto daarvoor geschikt), als u de auto voor langere tijd niet gaat gebruiken. Verschillende testen hebben ook uitgewezen dat het brandstofverbruik iets gaat stijgen bij gebruik van ‘E10’.

Heeft ‘E10’ voordelen?

Het gebruik van ‘E10’ levert de samenleving direct ‘milieuwinst’ ten opzichte van het gebruik van E5 benzine. Hernieuwbare bio-ethanol, wat in ‘E10’ gebruikt wordt, vermindert de uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met benzine zonder bio-ethanol. Het gebruik van ‘E10’ levert dus onmiddellijk klimaatvoordelen op zonder dat de transportinfrastructuur aangepast hoeft te worden. Verder is het zo dat ‘E10’ vooral ook uit andere landen dan de bekende olieproducerende landen vandaan komt. Deze spreiding levert per definitie minder afhankelijkheid op.

MPM & ‘E10’

E10 dient uitsluitend het milieuvriendelijker maken van de automobiliteit. Het gebruik van de door de autofabrikant voorgeschreven MPM oliën en vloeistoffen draagt eveneens direct bij aan het efficiënter rijden van de auto. Hierdoor vermindert direct de emissie, de uitstoot van giftige gassen en zal de slijtage tot een minimum beperkt zijn. Gebruik daarom altijd MPM producten die uw autofabrikant dwingend voorschrijft.

Rijksoverheid: Poster over nieuwe brandstofstickers.

OEM News
MPM OEM Newsletter #10 - NL · 1,14 MB

MPM Nieuws

Sluiten